श्री आनंद लिमये ,(आय.ए.एस)

अध्यक्ष

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ,

महाराष्ट्र शासन

commi_cpulkundvar

डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार , (आय.ए.एस)

आयुक्त

नाशिक महानगरपालिका

pic6

श्री. रॅम चरन मीना

उप सचिव (सीपीडब्ल्यूडी, भारत)

भारत सरकार

श्री शिवराज पाटिल ,(आयएएस)

सह व्यवस्थापकीय संचालक सिडको

GANGATHARAN-D-IAS

श्री गंगाथरन डी. (आय.ए.एस)

जिल्हाधिकारी

नाशिक

Photo

श्री. जयंत नाईकनवरे, आयपीएस

पोलिस आयुक्त

नाशिक

pic10

श्री तुषार पगार

चार्टर्ड अकाउंटंट

स्वतंत्र संचालक

pic9

श्री. भास्करराव मुंढे (सेवानिवृत्त आयएएस)

स्वतंत्र संचालक

Sumant More CEO Photo

श्री. सुमंत मोरे, मुख्याधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी संचालक