एनएमएससीडीसीएल - नाशिक महानगरपालिका स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.

वार्षिक अहवाल

अनुक्रमांक शीर्षक डाउनलोड
1 १ ला वार्षिक अहवाल २०१६-१७
2 २ रा वार्षिक अहवाल २०१७-१८
3 ३ रा वार्षिक अहवाल २०१८-१९
4 ४ था वार्षिक अहवाल २०१९-२०
5 ५ वार्षिक अहवाल २०२०-२१
6 ६ था वार्षिक अहवाल २०२१-२२
7 ७ था वार्षिक अहवाल २०२२-२३