NMSCDCL-Nashik Municipal Smart City Development Corporation Ltd.

RTI

General Information under Right to Information Act, 2005 Sec 4 (1)(b)

संचालक मंडळ शासननिर्णय- शासन निर्णय क्र. स्मार्टसि-2016/अनौस-58/प्र. क्र.261/नावि-23 दि. 18/06/2016- कंपनी कायदा; 2013 नुसार

लेखापरिक्षण समिती बैठक- कंपनी कायदा; 2013 नुसार

स्मार्ट सिटी मार्गदर्शक तत्त्वा नुसार शहर स्तरीय सल्लगार समिती - उपरोक्त समिती; मंडळ; यांच्या बैठका संबंधीत हे संचालक; सदस्य; सभासद यांच्यासाठी खुले आहेत. - तसेच सदरील बैठकांची इतिवृत्ते/ त्या अंतर्गत माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये देता येऊ शकतील

निरंक

निरंक

प्राधिकरणाची कार्यालयिन वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9.45 ते 6.15 अशी आहे. सदर वेळेमध्ये माहिती संदर्भात भेटता येईल.

जास्तीत जास्त माहिती म्हणजे सर्व बैठकीची इतीवृत्ते/ वार्षिक अहवाल; तारांकीत प्रश्न/ अतारांकित प्रश्न/ कपात सुचना; इत्यादी संबंधी

निरंक